Exkurze 2.A do historických míst středních Čech v rámci projektu "Stavebnictví 21"

Ve čtvrtek 19.6. 2014 se naše třída vydala na výlet. První dopolední zastávkou bylo malebné východočeské město Litomyšl. Ve městě jsme prošli náměstím a navštívili jsme středověký zámek, kde na II. nádvoří nedávno skončil festival Smetanova Litomyšl. Velmi nás také zaujal Smetanův rodný byt v prostorách bývalého pivovaru.
Naše cesta pokračovala směrem do středních Čech - Kutné Hory. Další zastávka byla u architektonického skvostu - zámku Kačina. Ten patří mezi nejvýznamnější stavby empirové architektury v Čechách. Poté následovala Kutná Hora a městská část Sedlec - katedrální chrám na Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele jakožto dědictví UNESCO. 
V Kutné Hoře jsme prošli městskou památkovou rezervací až ke gotické katedrále sv. Barbory. Chrám je pětilodní s pilířovým skeletem. Tuto monumentální stavbu jsme obdivovali i z interiéru včetně empory. Za zmínku také stojí naše návštěva bývalého královského paláce s mincovnou z 13. století. Vlašského dvora, kde byl v roce 1409 vydán dekret kutnohorský, který zaručoval české akademické obci rozhodující český hlas v záležitostech Karlovy univerzity. Zastavili jsme se také u domu Josefa Kajetána Tyla a kamenné gotické kašny. Kašna je významnou technickou památkou. Ve středověku byly kvůli důlní činnosti problémy se zásobováním města pitnou vodou. Proto byla tato situace řešena pomocí několik kilometrů dlouhého potrubí ze dřeva, které ústilo do nádrží na několika místech města. Ve večerních hodinách jsme se vydali do Školního hotelu Junior Hotelové školy, Vyšší odborné školy hotelnictví a turismu a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky v Poděbradech, kde jsme se ubytovali. 
V pátek ráno po snídani jsme si udělali procházku ranními Poděbrady, zhlédli jsme zámek, sochu Jiřího z Poděbrad a pak jsme zamířili na lázeňskou kolonádu, zakoupili jsme rodičům lázeňské oplatky a vyrazili na poslední část exkurze do Brandýsa nad Labem. Začali jsme exteriérem zámku a po obědě jsme zamířili do výroby foukaných izolací – české firmy CIUR a.s., Brandýs nad Labem. Objasnili jsme si postupy výroby foukaných izolací a poznali sortiment, který je dodáván na trh.
Poznali jsme mnoho krás středních Čech a už nyní se těšíme na příští roky na další výlety po českých zemích.