EVVO projekt "Zelené budovy"

Naší škole byl schválen projekt "Zelené budovy" v rámci "Podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2018/2019“ zaměřené na podporu badatelství v okruhu přírodních věd. Program vyhlašuje a financuje Moravskoslezský kraj.

Na náš projekt Moravskoslezský kraj uvolnil 62.200,- Kč ve formě účelového příspěvku.

V rámci projektu budeme s žáky:

  • provádět aktivity "Okem terminátora" na základních školách,
  • navrhovat budovy se zelenými fasádami, střechami a v zeleni,
  • budovat min. 12 m2 zelené stěny a 4 m2 vertikální zahrady.

Projektem navazujeme na předchozí EVVO projekty, které jsme realizovali v přechozích letech.