EVVO projekt "ESOP"

Získali jsme grant vyhlašovaný Statutárním městem Opava v rámci dotačního programu "Životní prostředí a EVVO", program "ZP 1/16 Podpora akcí a aktivit EVVO" ve výši 32.000,- Kč. Výše spoluúčasti je 8.000,- Kč.

Projekt s názvem "ESOP" je pokračováním úspěšného projektu "Ekologické stavebnictví", který jsme realizovali v předchozím roce za podpory MSK.

Aktivity v rámci projektu:

  • posouzení budovy v majetku města z hlediska tepelných ztrát a tepelného komfortu (ZŠ Otická),
  • výpočet tepelných ztrát a návrh opatření proti únikům tepla u nemovitostí občanů města Opavy (celkem 20 nemovitostí),
  • pocitová mapa města Opavy.