ESG3 - popis projektu

V rámci výzvy na projekty zaměřené na "Podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školním roce 2017/2018" schválil Moravskoslezský kraj projekt na podporu badatelsky orientovaného vyučování náš projekt "Ekologické stavebnictví - generace 3", který zároveň plně finančně podpořil částkou 50.000,- Kč.

Projekt je zaměřen na tepelné ztráty a kvalitu vzduchu z hlediska výskytu CO2.

V rámci projektu žáci provedou:

  • 15 termodiagnostických měření (termokamerou) v bytech nebo rodinných domech,
  • 10 termodiagnostických měření a měření kvality vzduchu ve školách,
  • 25 měření kvality vzduchu ve veřejných, pracovních nebo obytných prostorech,
  • sledování dešťových srážek.

V rámci projektu žáci navštíví OC Breda a Víceúčelovou halu, kde se seznámí s technikou zajišťující tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu.