English in Margate

Od 14. července do 4. srpna jsem se zdokonaloval v anglickém jazyce na jazykové škole „English in Margate“ v městě Margate, UK. Zvolil jsem si třítýdenní intenzivní kurz obecné angličtiny. Rozsah výuky byl 30 lekcí za týden.

Kurzu jsem se účastnil, protože naše škola bude postupně zavádět metodu CLIL do výuky. Toto byl první krůček. Výuka a pobyt v UK byl pro mě velmi napínavý – ano, stále jsem napínal uši, abych rozuměl všem pokynům učitelů, řidičů autobusů, prodavačů, číšníků a spolužáků. Po 23 letech co učím a po 29 letech, kdy jsem se naposledy učil angličtinu na gymnáziu, bylo zajímavé znovu usednout do lavic, být v opačné roli a vytahovat z nejzazších koutů paměti, co jsem se kdysi naučil.

Třítýdenní pobyt v Anglii utekl jako voda. Bylo to díky nabitému programu, neustálým podnětům, možnostem výletů a poznávání okolí. V Anglii se učíte jazyk stále. Jedině, když spíte, máte pauzu. A to bylo na tom všem nejlepší.

Teď jsem zpět a na pobyt můžu už jen vzpomínat. Co mi zůstalo je zlepšení v angličtině. Rozhodně ještě ujdu dlouhou cestu, ale toto byl správný začátek.

Děkuji programu Erasmus+, díky kterému jsem se jazykového pobytu zúčastnil a získal motivaci k dalšímu vzdělávání. Tento jazykový pobyt byl realizován v rámci projektu „Startujeme metodu CLIL“, reg. č. 2019-1-CZ01-KA101-060370.

 

Ivo Rychtar

 

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.