English in Exeter

V rámci programu Erasmus+ jsem  dostala úžasnou příležitost zdokonalit se v anglickém jazyce na jazykovém kurzu v rámci mobility učitelů. Vybrala jsem si jazykový kurz „Better English for Teachers“ jazykové školy IPC v Exeteru ve Spojeném království. Mobilita trvala celkem 14 dní, začala 28. 7. 2019 a skončila 10. 8. 2019.

A jak to vše probíhalo? Ve skupině jsem byla jediná Češka, což byla samozřejmě vzhledem k záměru, s jakým jsem do Anglie jela, výhoda, protože jsem musela komunikovat pouze v angličtině. Na to také dohlížela naše lektorka Esther, která byla trpělivá, každému nápomocná, prostě skvělá. Moji spolužáci byli z Itálie, Maďarska, Polska, Bulharska. Výuka probíhala ve škole především aktivně, pracovali jsme nejen samostatně ale také velmi často ve skupinách a atmosféra byla tvůrčí. Kromě výuky „v lavicích“ jsme také poznávali krásy Exeteru a okolí na organizovaných výletech s průvodcem Rogerem. Měli jsme příležitost obdivovat např. Clovelly, národním park Dartmoor, Bude nebo Budleigh Salterton.

Exeter je nádherné město s bohatou historií. Během školy jsme se s ní samozřejmě seznámili, prošli jsme město, prohlédli si fantastickou katedrálu, ale poznali i jiná skvělá místa jako Parliament street, Candy street, čtvrt Quay (moje nejoblíbenější), House that Moved, museum nebo třeba místní parky.

Díky obětavosti naší lektorky jsme měli možnost ochutnat kromě obligátních fish and chips také místní speciality jako například bankers and mash, cream tea nebo marmite (už nikdy víc!).

Kurz nejen splnil má očekávání a stanovené cíle, ale předčil je. Kromě zdokonalení se v angličtině, což bylo hlavním cílem,  jsem poznala spoustu báječných lidí, místní tradice, historii, kulturu a kuchyni. Získala jsem velkou motivaci a nyní nezbývá, než dále pokračovat ve studiu, abych navázala na získané jazykové znalosti, dovednosti a kompetence.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.