Ekologické stavebnictví

V rámci dotačního programu Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016 (1516/E) jsme podali projektovou žádost o dotaci projektu s názvem Ekologické stavebnictví. Celkové náklady projektu jsou 57.700,- Kč. Žádost o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MSK ve výši 43 300,- Kč, tj. 75 % z celkových nákladů, nám byla schválena. Zbývající prostředky 14.400,- Kč uhradíme z vlastních zdrojů.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2015 až 31. 8. 2016

Projekt jsme zaměřili na podporu badatelsky orientovaného vyučování.

Cíle projektu: 

Cíl 1: Studenti se budou učit posuzovat stavbu, měřit součinitel prostupu tepla U existující konstrukce a navrhnout opatření k úsporám. Aktivity budou studenti provádět s ohledem na úspory energií, s tím související šetrnější využívání přírodních zdrojů a snižování uhlíkové stopy související s provozem budovy. 

Cíl 2: Jakmile se studenti naučí posoudit stavbu a navrhnout řešení, nabídneme obyvatelům v okolí Opavy možnosti posouzení jejich nemovitostí. Při oslovování potencionálních zájemců budeme činit informační osvětu ohledně úspor, které vedou k ekologickému provozu budovy. Sami žáci budou zájemce kontaktovat, domlouvat termíny, provádět měření v místě a předávat výsledky. Tím se naučí komunikaci se zákazníkem při řešení úspor energií. 

O průběhu projektu vás budeme informovat.