Dokumenty

Povinné informace o škole:
Povinné informace o škole Povinné informace o škole

Školní řád:
Školní řád Školní řád

Minimální preventivní program:
Minimální preventivní program Minimální preventivní program

Vzory žádostí:
z_matur.doc Žádost o vystavení stejnopisu maturitního vysvědčení
Žádost o vystavení stejnopisu maturitního vysvědčení Žádost o vystavení stejnopisu maturitního vysvědčení
Žádost o vystavení stejnopisu výročního vysvědčení Žádost o vystavení stejnopisu výročního vysvědčení
Žádost o vystavení stejnopisu výročního vysvědčení Žádost o vystavení stejnopisu výročního vysvědčení
Potvrzení o studiu Potvrzení o studiu
Potvrzení o studiu Potvrzení o studiu
Potvrzení o studiu Žádost - uvolnění z výuky tělesné výchovy
Potvrzení o studiu Žádost - uvolnění z výuky tělesné výchovy

Potvrzení o studiu se zpravidla vydává absolventům školy jako doklad pro potřeby správy sociálního zabezpečení (odchod do důchodu). Není tedy v těchto případech nutné vyhotovování stejnopisů vysvědčení.

Potvrzení o studiu pro současné studenty školy je k dispozici na sekretariátě školy.

Stejnopisy vysvědčení jsou zpoplatněny částkou 50 Kč za stranu.