Další vynikající úspěch v soutěži firmy YTONG

V letošním roce se konal již 11. ročník odborné soutěže firmy Ytong – a naši studenti byli opět u toho. Regionální kolo proběhlo 23. 5. 2017 a zúčastnili se ho čtyři naši studenti – ze čtvrtého ročníku to byl Pavel Gebauer se svým projektem bytového domu "Aggeris" a Pavel Juříček s projektem bytového domu "Raumplan2", ze třetího ročníku pak Petr Kučera a Natálie Hernandezová se svými projekty rodinných domů.

Soutěžní práce obsahovaly souhrnnou technickou zprávu a výkresovou část, jejíž součástí byly půdorysy všech podlaží, řezy, pohledy se všemi náležitostmi a počítačovou vizualizaci celého objektu.

Porota, složená z odborníků společnosti Xella CZ, s.r.o., architekta a nezávislého člena poroty z daného regionu pak hodnotila jednotlivé práce podle daných kritérií, kterými byla správnost stavebně technického řešení, bezchybné zapracování stavebního systému Ytong, míra využití kompletního systému Ytong a originalita architektonického řešení.

V regionálním kole získal Pavel Gebauer 3. místo a postup do kola celostátního, Pavel Juříček zvláštní cenu poroty a Natálie s Petrem postup do celostátního kola.

V celostátním kole, které se konalo 2. 6. 2017 v Písku, pak Pavel Gebauer obsadil skvělé 2. místo! Jeho projekt bytového domu byl navržen na konkrétní nezastavěný pozemek na ul. Vodní v Opavě, takže se Pavel musel při návrhu vypořádat nejen s technickými požadavky, vyplývajícími ze zvoleného materiálu a systémového řešení, ale musel také vycházet z topografie pozemku složitého tvaru, navazovat na stávající zástavbu a architekturu objektu řešit s ohledem na okolí. Myslím, že se mu to povedlo výborně a Pavel tak k pěti „zlatým“ z celostátních kol této soutěže, které naše škola získala v minulých letech, přidává další, „stříbrnou“ medaili!

Soutěžní práce Pavla Gebauera (4.B)
Soutěžní práce Pavla Juříčka ze 4.B
Soutěžní práce Natalie Hernandezové (3.B)
Soutěžní práce Petra Kučery (3.B)