COMENIUS 2011 - 2013

DOWNLOAD MY EMOTIONS IF YOU CAN – "HAPPINET"

Od letošního školního roku se naše škola zapojila do mezinárodního projektu partnerství škol, který bude probíhat po dobu dvou let. Projekt je hrazen z prostředků Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

 

Našimi partnerskými zeměmi jsou:

Řecko – Thessaloniki

Španělsko – Fuerteventure - Puerto del Rosario

Polsko – Dzierzoniow

 

Jak bude projekt probíhat?

1. budeme pracovat na projektových aktivitách samostatně v naší škole
2. budeme spolupracovat s našimi partnerskými zeměmi
 

Co budeme dělat?

- vytvoříme logo projektu
- připravíme prezentace o našem regionu, o Opavě, naší škole
- budeme si dopisovat s partnerskými zeměmi v angličtině
- zrealizujeme společně divadelní představení v angličtině
- vytvoříme simulaci automobilové nehody
- budeme se podílet na vytvoření softwaru pro on-line hru
- budeme kreslit komiksy, vytvářet plakáty, pořádat výstavy
- budeme prezentovat národní jídla
- budeme se společně navštěvovat