Cizí jazyk je bránou do světa

V rámci výzvy č. 56 číslo operačního programu CZ. 1.07 OP VK v oblasti podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání jsme podali projektovou žádost o dotaci projektu s názvem Cizí jazyk je bránou do světa. Žádost o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu MŠMT a MSK nám byla schválena ve výši 969 010,- Kč.

 

Cíl projektu: Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU a ESVO

 

O hlavních prázdninách proběhlo výběrové řízení na zajištění jazykově vzdělávacích pobytů.

70 žáků naší školy navštíví Londýn, kde absolvují jazykovou výuku v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt (skupinky po 10 žácích) a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa - Eton Collage, Tower of London, plavba vyhlídkovou lodí po Temži, Stonehenge, Salisbury, Christ Church College. Žáci budou ubytování v hostitelských rodinách, kde také budou mít možnost procvičit si svou angličtinu.

1.turnus – 40 žáků vyjede v termínu od 6. do 12.9.2015

2.turnus – 30 žáků vyjede v termínu od 18. do 24.10.2015