Čipy

Za čip žáci platí 50,- Kč. Při nástupu do I. ročníku žáci obdrží čip od třídního učitele, kterému poplatek za čip zaplatí.

Ztrátu čipu žák IHNED nahlásí správci výpočetní techniky, který ho deaktivuje. Sekretářce zaplatí 50,- Kč. Na základě dokladu o zaplacení správce výpočetní techniky vydá a aktivuje nový čip. Pokud se žák stane žákem školy po 1. září v I. ročníku, získá čip stejným způsobem.

Čip platí po celou dobu docházky na naši školu. Po ukončení studia na naší škole žáci čip nevracejí.