Ceny pro nejpilnější

Nadcházejících vánočních svátků jsme využili k tomu, abychom obdarovali ty, kteří v rámci projektu "Anglicky lépe" nejvíce pracovali se systémem DynEd. 

Tři nejpilnější žáci jsou Věra Kollarcziková, Tereza Rubá ze 4.B a Martin Křesťan ze 4.A. Byli odměněni kvalitními sluchátky s mikrofonem, aby jejich práce v programu byla ještě více efektivní. Nejpilnější z řad učitelů je RNDr. Miloslava Toufarová, která dostala k dispozici velký oxfordský slovník.

Nám učitelům bude systém fungovat už jen do konce projektu, tj. do konce tohoto kalendářního roku. Žáci však budou výhod počítačem podporované výuky anglického jazyka využívat až do konce školního roku.