Cenu 17. listopadu získala Tereza Krystynová

U příležitosti 17. listopadu uděluje každoročně Opavská kulturní organizace ve spolupráci s městem Opava a Rotary klubem Opava studentům, kteří vyvíjejí záslužné aktivity a iniciativy v oblasti veřejného zájmu Cenu 17. listopadu. Cílem je podpořit všechny, kteří pomáhají v oblasti ekonomické, politické, kulturní, zdravotní, ekologické, sociální či vzdělávací.

Její slavnostní předání proběhlo 17.11. 2016 v 18 hodin na Horním náměstí v Opavě. Za přítomnosti primátora Opavy Radima Křupaly, ředitelky organizace OKO Jany Hynarové a aktivního účastníka revoluce v roce 1989 v Opavě Ivo Mludka převzala hlavní cenu mezi nominovanými studenty středních škol Tereza Krystynová ze 3. B.

Oceněna byla za svou práci s dětmi, které se věnuje ve volném čase ve Sboru dobrovolných hasičů v Suchých Lazcích a ve folkloristickém tanečním souboru Vrutek. Stejně významná je také její role spoluorganizátorky při pořádání akcí pro veřejnost, ať už v rámci SDH nebo folklórního souboru.

Sama říká, že ji práce s dětmi naplňuje a vždycky ji baví dělat něco pro druhé.

zdroj: https://www.facebook.com/pg/mestoopava/photos/?tab=album&album_id=1204111816353120
zdroj: https://www.facebook.com/pg/mestoopava/photos/?tab=album&album_id=1204111816353120
zdroj: https://www.facebook.com/pg/mestoopava/photos/?tab=album&album_id=1204111816353120
zdroj: https://www.facebook.com/pg/mestoopava/photos/?tab=album&album_id=1204111816353120