Budeme jako rodilí mluvčí díky projektu "Anglicky lépe"?

V rámci Výzvy 57 jsme si podali žádost o grantovou podporu v oblasti vzdělávání v anglickém jazyce. 

Dne 17. září 2015 nám byla žádost potvrzena a přiklepnuto 95.668,- Kč na zlepšení angličtiny 20 žáků a 7 učitelů. Všichchni budou studovat za podpory lektorů formou blended learningu doma i ve škole za pomocí počítače.

Projekt je zaměřen zejména na zlepšení komunikačních dovedností, výslovnosti a mluvené angličtiny.