Zpíváme si koledy bez babi a bez dědy

20.12.2019 proběhl již 2.ročník školní soutěže „Zpíváme si koledy bez babi a bez dědy“ v tělocvičně naší školy. Zapojilo se celkem 6 tříd + 1 anglický tým. Porota složená z Ing. Vladimíra Solnického, Ing. Tomáše Fischera a Ing. Karly Labudové si poslechla písně jak vlastní tvorby, tak klasické Veselé vánoce, Haleluja, Rolničky, ale i jiné písně. Také podání písní jednotlivých týmů byly různé – od klasického po rap. Kromě soutěžních písní jsme si zazpívali také všichni společně a pak nadešel čas vyhodnocení vítězů, které nebylo lehké. Stejně jako loni i letos však nakonec vyhrála třída 4.B, na druhém místě se umístila  třída 1.G a třetí byla třída 2.G. První tři třídy si odnesly diplom a vítězové také dort, na kterém si po ukončení soutěže společně pochutnali.  Nakonec odvážní zaměstnanci školy zazpívali studentům Veselé vánoční hody za varhanního doprovodu paní Michaely Uvírové a sbormistra Ing. Tomáše Patočky a myslím, že to byla pěkná tečka za starým rokem 2019 a vykročení do nového kalendářního roku. Veselé a šťastné svátky všem!