Sportovní kurzy 2018

Ve dnech 4.6. – 8.6.2018 (třídy 3. A, G) a 11.6. – 15. 6. 2018 (třída 3. B) proběhly sportovní kurzy v RS Zálesí – Budišov nad Budišovkou. Obsahová náplň sportovních kurzů byla zaměřena především na cyklistiku, základy horolezeckého výcviku, vodáckého výcviku, turistiku a sportovní aktivity v přírodě. První týden nám vesměs přálo počasí, které bylo důležité pro úspěšné zvládnutí naplánovaných cyklistických tras, výcvik lezení na skalách a vodácký výcvik. Rovněž v tomto týdnu žáci využívali své osobní volno ke sportovním hrám a zajímavým netradičním sportovním aktivitám v přírodě. Rovněž druhý týden nám přálo počasí. V  tomto týdnu jsme kromě cyklistických tras splnili výcvik na vodě a výcvik v lezení na skalách. Žáci soutěžili ve víceboji, který se skládal ze střelby ze vzduchovky, jízdy zručnosti na kole a chůze na chůdách. U táboráku obdrželi nejlepší žáci sladkou odměnu a diplom. Děkujeme instruktorům – Ing.Lence Uhrové, Ing. Tomáši Mičkovi a Ing. Tomáši Patočkovi za svědomitou a trpělivou práci se svými družstvy a třídami po celou dobu konání sportovního kurzu.

Vítězové soutěže ve víceboji ze dne 7.6.2018:

Kategorie děvčat:

  1. místo….Daniela Holubová                   3. A
  2. místo….Štěpánka Holoubková            3. G
  3. místo… Alžběta Hanáková                   3. G

Kategorie chlapců:

  1. místo…..Lukáš Pravda                     3. A
  2. místo…..Ondřej Reichert                  3. A
  3. místo…..Vojtěch Tuček                     3.G

Vítězové soutěže ve víceboji ze dne 14.6.2018:

Kategorie děvčat:

1.místo….AnežkaDostálová                3. B
2.místo….Petra Školová                       3. B
3.místo… Monika Špilháčková            3. B

Kategorie chlapců:

1.místo….JonášEšík                             3. B             
2.místo…..Dalibor Hudeček               3. B
3.místo…..Josef Chytil                         3. B

 

 

Vedoucí kurzů: Ing. Mgr. Ludvík Kartous, Mgr. Jiří Šrom