Školní kolo olympiády v anglickém jazyce

Na začátku nového kalendářního roku 2020 (8. 1. ) se uskutečnilo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. V testu se hodnotila gramatická správnost, bohatost slovní zásoby a práce s textem. Jednotlivé sekce procvičovaly nejen šíři slovní zásoby a znalosti gramatiky, ale zároveň vyžadovaly aplikaci klíčových kompetencí pro úspěšné řešení úloh.

Martin Kavan z 3. B nechal za sebou ostatní kolegy a bude hájit dobré jméno naší školy v další části, což je okresní kolo. Druhým postupovým studentem je František Gurecký z 2. G. Oba studenti budou v okresním kole zdolávat úskalí v poslechovém a gramatickém testu a ústní části – konverzace na dané téma. Další ústní aktivita bude popis a srovnávání obrázků.

Gratulujeme všem, kteří se umístili na předních místech, a chlapcům držíme pěsti v okresním kole.

Umístění studentů:

1. místo Martin Kavan 3. B (62 b.)

2. místo František Gurecký 2. G (55 b.)

3. místo Karolina Zdařilová 2. B (52b.) a Adam Kodeda 3. B (52 b.)