Seminář firmy Velux – „King of Daylight“

V pondělí 17. února jsme s třídami 3.A, 3. B a některými žáky 2.B vyrazili na základě pozvání fy Velux do její centrály v Brně a zúčastnili se odborného semináře pro studenty středních škol, týkajícího se správného navrhování a využití výrobků fy Velux. Cílem semináře bylo seznámit studenty s novými trendy moderního bydlení a měl je naučit i některé praktické dovednosti související s oblíbenou studentskou soutěží „King of Daylight“.  Cesta byla bez problémů a uběhla celkem rychle. Hned po příjezdu nás čekal bohatý program. Studenti se seznámili s moderními  přístupy k navrhování a realizaci zdravého bydlení zejména vzhledem ke světelným podmínkám, hygieně vnitřního prostředí a energetické náročnosti. Na konkrétních příkladech viděli vzorová  architektonická řešení novostaveb i rekonstrukcí, shlédli odbornou montáž střešního okna Velux Integra v úrovni krytiny a na závěr si během krátkého workshopu vyzkoušeli i práci s programem DayLight Vizualizer, kterým budou dokládat správnost řešení u svých projektů.  Po skončení workshopu jsme se spoustou nových zážitků a informací vyrazili zpět do Opavy. Soudím, že seminář byl velmi přínosný a získané teoretické i praktické vědomosti studentům usnadní navrhování jejich nejen soutěžních projektů.