Příběhy bezpráví na naší škole

28. 11. 2019 proběhly na naší škole tradičně Příběhy bezpráví, kterých se zúčastnili žáci třetích ročníků.

V první části jsme zhlédli dokumentární film K. Strachoty: Z dopisů psaných přes železnou oponu. Sledovali jsme příběh Petra Kořínka, kterému  je 21 let, pochází z Pardubic, poslouchá undergroundové kapely, čte samizdatové knihy, ve škole má problémy kvůli svým dlouhým vlasům. A sní o emigraci. Ale je začátek roku 1989 a nic nenasvědčuje tomu, že by se v komunistickém Československu dočkal svobody. „Nedovedu si představit, že bych v tom policejním státě, kde o mém životě rozhoduje pořád někdo jiný, žil dál,“ píše rodičům v dopise, který odeslal před tím, než v únoru 1989 emigroval  do Francie. Prostřednictvím dopisů pak se svými rodiči a kamarádem Martinem prožívá pozvolný rozpad sovětského bloku, pád Berlínské zdi a nakonec i studentské demonstrace ústící v sametovou revoluci.

Následovala beseda s I. Mludkem, signatářem Charty 77 a jednou z vůdčích osobností revoluce v našem kraji. Hovořil o nesvobodných poměrech v totalitním státě, a o své osobní cestě k disentu. V závěrečné diskusi se pak vyjadřoval k současné situaci a zdůrazňoval, že demokracie nemusí být navždy a že za ni máme všichni občanskou zodpovědnost.