Příběhy bezpráví na naší škole

V pátek 24.11.2017 se pro žáky třídy 3.A uskutečnil další ročník Příběhů bezpráví, pořádaný obecně prospěšnou společností Člověk v tísni.

V první části žáci zhlédli film Udělal bych to znovu. Vypráví o Františku Wiendlovi, který se stal za 2. světové války členem protifašistického odboje. V 50. letech pak jako odpůrce komunismu začal pomáhat těm, kteří se cítili ohroženi a chtěli ze země odejít. Za to, že převedl přes tři desítky lidí do Německa, byl na základě udání v roce 1950 v klatovském monstrprocesu spolu s dalšími odsouzen na 18 let do jáchymovských dolů. Vyprávění se dotýká i doby po propuštění z komunistického lágru, kdy byl soustavně sledován a v dobách komunistického režimu čelil životu s nálepkou politického vězně.

V další části jsme přivítali hosta, pana Ivo Mludka, signatáře Charty 77, organizátora disentu na Opavsku, vydavatele samizdatových časopisů a jednu z vůdčích osobností Sametové revoluce v našem kraji. Z jeho vyprávění si mohli studenti udělat obrázek o životě mladého člověka v 70. a 80. letech v totalitním Československu, o nesvobodě, udavačství, životní šedi, i o rezignaci na jakýkoli profesní život pro ty, kteří se nechtěli stát budovateli socialismu.  Na základě jejich otázek se pak pan Ivo Mludek vyjádřil k současné politické situaci a vyjádřil obavy z možného nebezpečí ztráty demokracie. O tom, že svým vyprávěním a svými názory zaujal, svědčí také ohlasy studentů. Všichni hodnotili besedu na výbornou a uváděli, že se jednalo o poutavé a strhující vyprávění, které jim přiblížilo dobu generace jejich rodičů.