Preventivní vlak v Opavě

V pátek 29. 4. 2016 se žáci třídy 3.A a 3.G zúčastnili na nádraží Opava - východ akce Preventivní vlak, kterou pořádaly České dráhy ve spolupráci s Policií ČR a záchrannými bezpečnostními složkami. V kinovoze žáci zhlédli film "To nedáš!", skládající se z pěti emotivních příběhů natočených podle skutečných událostí. Nad nimi si mohli uvědomit, jak nebezpečné je přecházet koleje tam, kde je to zakázáno, pokoušet se naskočit do jedoucího vlaku nebo z něj vyskočit, lézt pod dráty vysokého napětí, které člověka spálí už ze vzdálenosti jednoho a půl metru. Viděli, jak nebezpečná zbraň se může stát z plechovky vyhozené z vlaku za jízdy.

Poté se přesunuli do vedlejšího vagonu, kde nad záběry z bezpečnostních kamer diskutovali s vyšetřovateli Správy železniční dopravní cesty a Policie ČR. Ti rozebírali především situace z blízkého okolí, ale také příběhy se šťastným i nešťastným koncem ze vzdálenějších míst. Žáci mohli znovu zhlédnout dopravní nehodu z roku 2015 ze Studénky, i záběry dalších řidičů či chodců, kteří nedbali výstražných znamení na přechodech. Dozvěděli se, že brzdná dráha Pendolina v rychlosti 160 km/hod je 800 m a strojvedoucí nemá prakticky šanci nehodě zabránit. Pracovníci je vedli k uvědomění si zodpovědnosti za své zdraví a život, varovali je před zkratkovitým chováním, které některé žene k tragickému ukončení života pod koly vlaku.

Na třetím stanovišti žáky čekala věrohodná simulace záchrany lidského života, hasičský vůz a hasiči SŽDC, kteří předvedli ukázky své práce a techniku, kterou mají k dispozici.

Doufejme, že si všichni zúčastnění vzali varovné příklady k srdci a budou patřit k těm, kteří si nebezpečí hazardního chování na železnici vždycky uvědomí.