Olympiáda v českém jazyce

Před Vánocemi se tradičně uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. V tomto roce se jí zúčastnilo 12 žáků z  prvních až čtvrtých ročníků.  Žáky opět potrápily náročné jazykové úkoly. Museli např. najít všechny významy slova leč, rozumět frazeologismům, jako je např. jádro pudla nebo zlatý hřeb, hledat pády, se kterými se pojí slovo těšit se, a vytvářet na ně slovní spojení, odstraňovat jazykové nedostatky. Druhá část spočívala ve vytvoření nápaditého slohového úkolu na téma Co všechno umí podzim. S úkoly se nejlépe vypořádali Filip Kubala ze třídy 2.B a Richard Volovský ze třídy 3.A. Vítězům blahopřejeme a budeme jim držet palce do okresního kola, které se uskuteční 20. 1. 2020 ve Slezském gymnáziu v Opavě.