Okresní kolo SOČ - všechny postupují!

V letošním školním roce naše škola do 39. ročníku Středoškolské odborné činnosti nasadila tři práce. Autorkami všech tří prací jsou šikovná děvčata. Jsme za to rádi a děkujeme za výborně odvedenou práci.

Radka Balušková, žákyně III. ročníku oboru Geodézie a katastr nemovitostí, zpracovala "Pocitové mapy města Bruntál". V oboru Geologie a geografie neměla konkurenci a umístila se na 1. místě.

Další dvě práce byly od žákyň IV. ročníku oboru Stavebnictví, specializace Pozemní stavitelství a architektura.

Kateřina Matýsková soutěžila s prací "Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu ..." v oboru Ochrana a tvorba životního prostředí. Umístila se na 2. místě.

Klaudie Sofková vypracovala architektonickou studii "Karnola". V bezkonkurenčním prostředí se umístila na 1. místě.

Holky, budeme na vás myslet 11. května 2017, kdy na VŠB-TUO probíhá krajské kolo SOČ, ať se nám vrátíte se zprávou: "Postupujeme do republikového kola!"

Zleva: Klaudie Sofková, Radka Balušková, Kateřina Matýsková
Diplom z okresního kola SOČ pro Radku Baluškovou za 1. místo
Diplom z okresního kola SOČ pro Kateřinu Matýskovou za 2. místo
Diplom z okresního kola SOČ pro Klaudii Sofkovou za 1. místo