Naši žáci na mezinárodní soutěži studentů geodézie

Ve dnech 21. 4. – 23. 4. 2017 se ve městě Lučenec konal XII. ročník soutěže žáků geodetických oborů středních průmyslových škol International Geodetic Pentathlon, které se po loňské odmlce opět zúčastnila dvě smíšená družstva žáků naší školy. Tato soutěž je ve své podobě jedinečná, její význam, prestiž a kvalita stoupá každým dalším ročníkem a nabízí účastníkům neocenitelné zkušenosti a možnost srovnání svých sportovních i odborných schopností s vrstevníky studujícími zeměměřické obory v České republice, Slovenské republice a Maďarsku. Soutěž spočívá v orientačním běhu nebo pochodu v přírodě, u kterého plní žáci na kontrolních stanovištích různé odborné úkoly a testy ze znalostí z oblasti geodezie, u kterých se hodnotí přesnost, správný výsledek a rychlost provedení.

 Organizace se letos už po několikáté ujala Střední průmyslová škola stavební v Lučenci ve spolupráci s městem Lučenec. Organizátorům se povedlo připravit zajímavý a hodnotný třídenní program, kterého se zúčastnilo 29 družstev ze sedmi českých, pěti slovenských a čtyř maďarských středních škol.

 Dvě naše tříčlenná družstva složená z žáků druhých a třetích ročníků v sestavě Alžběta Hanáková, Stanislav Pravda, Adriana Olivíková, Denis Sedláček, René Kohoutek a Jiří Kratochvíl se spolu s pedagogickým dozorem vydala na dlouhou cestu v pátek 21. 4. 2017 v brzkých ranních hodinách a krátce po poledni dorazila do slovenského města Lučenec. Hned po registraci, přivítání, obeznámení s programem a oficiálním zahájením soutěže, na kterém pozdravil účastníky čestný host, velvyslankyně České republiky na Slovensku paní Livia Klausová, začal její oficiální program.

Na páteční odpoledne připravili organizátoři pro soutěžící doplňkovou orientační soutěž, ve které měli soutěžící za úkol, pomocí vyluštění logických hádanek, rozklíčovat souřadnice zajímavých historických památek Lučence a tyto pak pomocí přístrojů GPS nalézt. Na jednotlivých stanovištích se pak dozvěděli zajímavosti o nalezeném historickém objektu. Poslední souřadnice zavedly soutěžící do reprezentativních prostorů nově zrekonstruované synagogy, kde následně proběhlo slavnostní zahájení, které provedli velvyslankyně ČR paní Livie Klausová, primátorka města Lučenec paní Alexandra Pivková a ředitel pořádající školy pan Ladislav Viktor. Poté se účastníci přemístili do města Fiľakovo, kde bylo připraveno ubytování a zasloužená večeře.

V sobotu čekalo na závodníky brzké vstávání a přesun na start závodu. Pořadatelé letos připravili náročnou 15ti kilometrovou trať v malebném prostředí Krupinské planiny, která vedla okolím vodní nádrže Ružiná, přes zříceninu hradu Divín do obce Polichno. Na trati museli soutěžící projít sedmi kontrolními stanovišti, na kterých plnili odborné úkoly. Cíl závodu se nacházel v prostorech obecního úřadu obce Polichno, kde bylo po srdečném uvítání od místních dobrovolných organizátorů připraveno občerstvení a vydatný oběd v podobě nefalšovaného maďarského kotlíkového guláše.

Důležitá chvíle vyhlášení výsledků nastala po vystoupení amatérské hudební skupiny v sále obecního domu, které překlenulo dobu potřebnou pro zpracování výsledků a zmírnilo napětí očekávání závodníků. Celkové pořadí ovládla favorizovaná družstva z Prahy a domácích, kterým stihlo konkurovat družstvo Letohradu. Náš tým byl letos sestavený z žáků nižších ročníků, kdy jsme, na rozdíl od jiných, neměli v družstvech žádné žáky čtvrtých ročníků ani závodníky se zkušenostmi z předchozích závodů. To se projevilo zaplacením „nováčkovské daně“ při plnění některých úkolů a nabíráním trestných minut. Našim cílem však letos bylo především nabrat zkušenosti pro další ročníky a aspoň částečné posunutí pořadím směrem vzhůru, ve srovnání s výsledky naši poslední účasti v roce 2015, v maďarské Pécsi. Naše družstva se však se svým zkušenostním handicapem poprali opravdu statečně a bojovně. Podařilo se jim posunout pořadím až do první půlky startovního pole. V rychlostní kategorii jsme obsadili 11. místo. V kategorii zaměřené na přesnost jsme obsadili pak 13. místo. Tyto výsledky můžeme vzhledem k okolnostem považovat za velice příznivé a naši reprezentanti si za svůj výkon a přístup zaslouží velikou pochvalu.

Vyhlášením výsledků skončila hlavní část programu a na závodníky už čekal jenom přesun do místa ubytování, večeře a konečně i chvíle pro osobní volno.

Nedělní cesta zpět se nesla ve znamení hodnocení závodu a zážitků, a taky spřádaní plánů k účasti na příštím ročníku. Ten se bude konat ve slovenské Žilině a z hlediska snahy o průlomové umístění mezi pěti nejúspěšnějšími školami do něj, po letošních zkušenostech, vkládáme obrovské naděje.