Náboj 2018

Dne 23.3.2018 proběhla na Slezské univerzitě v Opavě (Matematický ústav) mezinárodní matematická soutěž družstev SŠ – „Náboj 2018“. Soutěžilo se v šesti státech – ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Německo a Rakousko.

Naši školu reprezentovali tito žáci:

Jan Stuchlík – 3. A
David Borský – 4. G
Petr Kučera – 4. B
Tomáš Heinz – 4. B
Kristián Raszyk – 4. B

Naše družstvo se v ČR umístilo na 136 místě (na 3. místě ze SPŠ), v mezinárodním měřítku na 456.místě (10. místo ze SPŠ).

Z výsledkové statistiky vyplývá, že se soutěže zúčastnila především gymnázia a ze středních průmyslových škol jsme obsadili velice pěkná umístění v ČR i v mezinárodním měřítku.

Děkuji všem soutěžícím za reprezentaci školy a zároveň patří poděkování učitelům matematiky na naší škole za soustavnou přípravu studentů na matematické soutěže.

 

Ing. Mgr. Ludvík Kartous