Náboj 2016

Dne 15.4.2016 proběhla na Slezské univerzitě v Opavě (Matematický ústav) mezinárodní matematická soutěž družstev SŠ – „Náboj 2016“. Soutěžilo se v šesti státech – ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Německo, Rakousko a ve dvou kategoriích – junioři (1. a  2. ročníky) , senioři (3. a  4. ročníky).

Naší školu reprezentovali tito žáci:

Junioři: Jan Stuchlík 1. B
              Tomáš Tatarin 2. A
              Petr Kučera 2. B
              Jan Gondek 2. B
              Tereza Krystynová 2. B

Senioři: Martin Škrobánek 4. A
              Filip Cingel  4. B
              Tomáš Klanica 4. B
              Pavel Juříček 3. B
              Adéla Brezanská 4. G

V kategorii junior se naše družstvo umístilo v rámci ČR na 122 místě ze 133 škol (5. místo mezi SPŠ), v mezinárodním měřítku na 368 místě ze 414 škol (8. místo mezi SPŠ).

V kategorii senior se naše družstvo v ČR umístilo na 57 místě ze 128 škol (2. místo mezi SPŠ), v mezinárodním měřítku na 152.místě z 336 škol (3. místo mezi SPŠ).

Ze statistiky vyplývá, že se soutěže zúčastnila především gymnázia a ze středních průmyslových škol jsme obsadili velice pěkná umístění v ČR i v mezinárodním měřítku.

Děkuji všem soutěžícím za reprezentaci školy.

Ing. Mgr. Ludvík  Kartous