Nabídka konvezace v anglickém jazyce

Jazyková škola Hello, jejíž rodilí mluvčí zajišťují výuku konverzace v anglickém jazyce, nabízí on-line hodiny konverzace s rodilými mluvčími.

Žáci I. až III. ročníku mají v rámci školy hodiny konvezace. Ty budeme dál zajišťovat on-line hodinami, o kterých vás budeme informovat. Podmínky projektu "Rodilí mluvčí ve školách" nám však neumožňují, aby konverzace probíhala v malé skupince. Nabídka jazykové školy Hello ano. Zvažte ji. Umožní Vašemu dítěti posunout se blíže k vysněné kariéře. Více v přiloženém souboru.

Soubory: