Krajské kolo 65. ročníku Matematické olympiády

V krajském kole Matematické olympiády, které se konalo na VŠB – TU v Ostravě se naši žáci umístili takto:
V kategorii A (3. a 4. ročníky) Tomáš Klanica  (4. B) na 25 místě z 36 soutěžících.
V kategorii B (2. ročníky) Tereza Krystynová  (2. B) na 23. místě z 35 soutěžících.
V kategorii C (1. ročníky) Jan Stuchlík (1. B) na 38. místě ze 40 soutěžících.

Do krajského kola jsme se v každé kategorii probojovali jako jediná střední průmyslová škola. V tvrdé konkurenci všech gymnázií jsme obstáli se ctí.

Děkuji našim žákům za reprezentaci školy.
Ing. Mgr. Ludvík Kartous