Geodeti v Brně

Ve dnech 12. a 13. června 2017 zavítala třída 2.G do jihomoravské metropole – Brna. Přijali jsme pozvání na Vysoké učení technické v Brně, stavební fakultu, ústav geodézie. Celou prohlídkou nás provázel doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. – vedoucí tohoto ústavu. Ukázal nám jejich měřickou přístrojovou techniku, prostory fakulty, odborné učebny. Zavítali jsme i na střechu, kde je umístěna jedna z referenčních GNSS stanic systému CZEPOS. Po prohlídce VUT jsme se přesunuli do Výzkumného centra AdMaS, kde nás už čekal Ing. Zdeněk Krejza, Ph.D. – zástupce ředitele. Provedl nás celým areálem AdMaSu, pochlubil se jejich mobilním mapovacím systémem Riegl VMX-450 - skener slouží pro detailní prostorovou dokumentaci měst, komunikací a pro 3D zaměření průjezdnosti železničních tratí. Po náročném dopoledni jsme se pak odebrali se ubytovat na VŠ koleje a frčeli na prohlídku města. Zhlédli jsme katedrálu sv. Petra a Pavla, prošli si historické centrum Brna. Druhý den jsme navštívili KÚ Brno – město. Zavítali jsme na hrad Špilberk – zde jsme si prohlédli kasematy, které sloužily k věznění nejtěžších a nejnebezpečnějších zločinců.  Poté jsme se zastavili na výbornou svíčkovou do stylové restaurace. Ještě jsme stihli sestoupit do Kostnice sv. Jakuba, navštívit Starou radnici a další části centra Brna.  Pak už následovala jen cesta vlakem směr Opava. Unaveni zážitky jsme dorazili domů a už se těšíme na další společnou exkurzi či jinak společně strávený čas mimo školní lavice.