Exkurze v Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě

Žáci 3.G se 27.4.2017 v rámci výuky programování zúčastnili exkurze do laboratoří robotiky Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě. Zde byli seznámeni s funkčními modely dronů a robotů a s jejich možným využitím v praxi. Také jim byli předvedeni roboti, které lze programovat pomoci základních logických instrukcí. Nakonec dostali možnost si vyzkoušet řízení dronu pomoci aplikace v mobilním telefonu.