Exkurze třídy 2.B

Ve dnech 7. – 9. 6. 2016 se žáci 2.B s třídní učitelkou Mgr. Marcelou Hadamčíkovou a Ing. Klárou Hazuchovou zúčastnili školní exkurze do Brna. Naše cesta vedla nejdříve do betonárny Prefa Brno v Kuřimi, kde jsme si prohlédli konstrukce občanské a průmyslové výstavby, např. schodišťová ramena, stěnové systémy, skeletový systém, stropní panely, nádrže na vodu. Následovala návštěva Technického muzea Brno, kde žáky nejvíc zaujal hudební salon. V něm někteří z nich vyzkoušeli svou klavírní virtuozitu a svou hrou okouzlili také ostatní návštěvníky. Odpoledne jsme pak pokračovali exkurzí firmy Velux. Po interaktivní přednášce zaměřené na význam denního světla a čerstvého vzduchu v podkrovních místnostech, následovaly ukázky střešních oken, světlovodů, rolet a žaluzií. Všechny nás určitě potěšilo nadšené přijetí ze strany pracovníků, kteří zdůrazňovali, jak výborné jméno u nich naše škola má, a kolika žákům se podařilo získat skvělé umístění v soutěži, kterou Velux každoročně pořádá. Pro žáky 2.B to bude určitě silná motivace pro příští rok.

Středa byla zasvěcena prohlídce Brna. Společně jsme prošli významná místa a pamětihodnosti jako katedrálu sv. Petra a Pavla, kapucínský kostel a kryptu, kostel sv. Jakuba, hotel Avion, Zelný trh, náměstí Svobody, Starou radnici, navštívili kasematy hradu Špilberk. K vrcholům bezesporu patřila prohlídka funkcionalistické vily Tugendhat zapsané v seznamu Unesco, kterou navrhl Ludwig Mies van der Rohe. V ní žáci obdivovali dokonalou vyváženost interiéru, nechali se uchvátit proslulou onyxovou stěnou a propojením interiéru se zahradou. Prohlédli si také tzv. technické patro, které tvoří strojovna vzduchotechniky, kotelna, strojovna pro elektrické spouštění oken, prádelna, fotokomora a trezor na kožichy. Zážitek umocnila prohlídka zahrady.

Ve čtvrtek jsme se rozloučili s Brnem a zamířili na jeden z našich nejzachovalejších gotických hradů, Pernštejn. Ten nás přivítal bouřkou a hustým deštěm, který jsme naštěstí sledovali jen za okny při prohlídce. Poslední zastávkou se staly Boskovice, kde jsme si prohlédli Židovské město, synagogu a také výjimečnou židovskou památku – rituální lázeň mikvi.

Přes mnohé objížďky jsme pak nabiti dojmy a patřičně unaveni dorazili ve večerních hodinách šťastně do Opavy.