Chemická olympiáda

Ve školním roce 2015/16 proběhla na naší škole již tradičně CHEMICKÁ OLYMPIÁDA, která v letošním roce byla na téma pohádky. Do úvodních kol se přihlásilo 8 studentů, avšak do závěrečného klání došly pouze dvě studentky prvního ročníku. První místo vybojovala Simona Vykydalová a na druhém místě skončila Petra Školová.

Všem zúčastněným gratuluji a přeji mnoho úspěchů v dalších ročnících chemické olympiády.

Radovan Rohovský