Beseda se žáky 1. ročníků

V pondělí 28. 5. 2017 se ve spolupráci s organizací AZ Help uskutečnila pro žáky 1. ročníků interaktivní beseda na téma sexualita, prevence pohlavně přenosných chorob, prevence homofobie, intimita, vztahy, partnerství.

Program vedený zkušeným lektorem Janem Hlaváčem žáky velmi zaujal. V otevřené atmosféře mohli diskutovat o rozdílech mezi ženskou a mužskou sexualitou, o rizicích seznámení na internetu, o společenských stereotypech v sexuální oblasti, o negativních dopadech závislosti na pornografii. Dovídali se o fungování partnerských vztahů, o nutnosti komunikace a sdělování svých pocitů, o příčinách žárlivosti i nevěry.

O tom, že beseda žáky upoutala, svědčí také jejich ohlasy v anonymním dotazníku. Uváděli, že setkání bylo poučné a že si uvědomili spoustu věcí. Ocenili upřímnost a otevřenost konverzace, nové pohledy na oblast sexuality a partnerství.

Dvě společně strávené hodiny byly tedy nejen příjemným vytržením ze školních povinností, ale přinesly jim také řadu užitečných informací a zajímavých podnětů.