70 let za námi. Podívejte se, jaké to bylo.

Po dva dny jsme oslavovali 70. výročí založení naší školy.

V pátek 22. listopadu 2019 jsme slavili v uzavřeném okruhu pozvaných hostů. Oslavy jsme zahájili programem v sále na ulici Hauerova a pokračovali neformální částí v naší škole.

Záznam ze slavnostního programu můžete shlédnout zde.

V sobotu 23. listopadu přišlo s námi slavit 70. výročí spousty absolventů. Ve třídách byly nachystány zajímavé výstavky a aktivity, v tělocvičně hrála Cimbálová muzika ZUŠ Opava a hosté se mohli občerstvit. Jsme rádi, že si naši školu přišlo připomenout velké množství absolventů - od těch loňských až po úplně první maturanty. Toho si hodně vážíme.

Děkujeme všem našim zaměstnancům a žákům, kteří oba dny připravili a děkujeme hostům, že si společně s námi připoměli významné výročí naší školy.