3.A v Dolní oblasti Vítkovice

Dne 9.5. 2014 měla třída 3.A možnost v rámci projektu "Stavebnictví 21" navštívit areál národní kulturní památky Dolní oblast Vítkovice.
Nejprve jsme prošli areál bývalé železárny, kde se žáci seznámili s jedinečností tohoto areálu, který fungoval jako komplex od těžby uhlí, přes úpravnu, výrobu koksu až k výrobě surového železa. Spojení mezi jednotlivými částmi výroby zajišťovaly pouze pásové dopravníky, zavážecí zařízení a dopravní mosty.
Potom jsme mohli obdivovat uznávanou architekturu multifunkční auly "Gong", která je vestavěna do bývalého objektu zdejšího plynojemu. Tato zdařilá vestavba je dílem věhlasného českého architekta Josefa Pleskota. Během prohlídky jsme zde viděli malý sál pro 400 osob a velký sál s kapacitou až 1500 míst.
Od téhož architekta jsme mohli v areálu shlédnout ještě jednu netypickou stavbu "Velký svět techniky" a to v jeho architektonicky ryzí podobě ještě bez exponátů. V této novostavbě jsme si mohli prohlédnout jednotlivé budoucí plochy expozic a 3D kino. Stavba je zajímavá svou prosklenou zrcadlovou fasádou Jejíž postavení umožňuje zrcadlení dvojího obrazu: industriálních staveb a přírody.
Nakonec jsme navštívili interaktivní technické muzeum "Malý svět techniky" U6, kde se žáci mohli seznámit "na vlastní kůži" s mnoha technickými vynálezy od parního stroje až po současnost.